Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

HAKUPUR 700 BF a HAKUPUR 50-706-1: Prodloužení životnosti lázně

HAKUPUR 700 BF a HAKUPUR 50-706-1: Prodloužení životnosti lázně a kvality výstupu

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Jeden z předních výrobců komponentů hnacích ústrojí pro automobilový průmysl vyrábí ve své hnací hřídele.

PROBLÉM

Vedoucí výroby se obrátil na manažera správy provozní chemie a technického pracovníka Kluthe se dvěma zásadními problémy:

1) Čistící systém měl krátkou životnost lázně - méně než jeden týden

2) Čistící účinek na obrobcích nedosahoval žádoucí úrovně.

ANALÝZA

Odborníci Kluthe analyzovali proces a postupy na místě a navrhli optimalizaci na základě vybraných, pro danou aplikaci nejvhodnějších produktů HAKUPUR 700 BF a HAKUPUR 50-706-1

POPIS PROCESU A ŘEŠENÍ PROBLÉMU

I. krok

V prvním kroku procesu se po mechanickém opracování z obrobků odstraňují zmagnetovaná rezidua.

Po vyčištění výrobce kontroluje přítomnost prasklin na obrobcích. V minulosti vydržela lázeň pouze tři dny a použití dalších inhibitorů při oplachu bylo nezbytné. Ani tak nebyl efekt dostačující a navíc to kvůli opakovaným krokům způsobovalo vysoké výrobní náklady.

V jedné studii byl použit HAKUPUR 50-706-1 ve 4% koncentraci v mycí komoře a HAKUPUR 700 BF při 7% koncentraci v
oplachové komoře. Koncentrace HAKUPUR 700 BF byla stanovena výše než je obvykle, aby byly splněny požadavky na ochranu proti korozi. Bezprostředně po začátku pokusu byla životnost lázně prodloužena na tři týdny, tj. 1000 % původní hodnoty! Na základě dalších zkušeností ze testovací fáze byla životnost lázně postupně prodloužena až na 6 týdnů.

Proces probíhá velmi spolehlivě a kvalita lázně a čisticí účinek nyní zcela splňují požadavky výrobce.
Kromě toho byly razantně sníženy provozní náklady.

II. krok

V dalším kroku po zpracování se z hnací hřídele odstraňuje brusný olej. Za tímto účelem specialisté Kluthe vybrali čistič průmyslových dílů HAKUPUR 700 BF.
V oplachové komoře se k mytí stanovila koncentrace 3-3,5 %. Mycí účinek je velmi uspokojivý a životnost oplachového média činí až čtyři týdny. 
Výsledky mytí s HAKUPURem 700 BF plně vyhovují specifikaci výrobce, která je testována inkoustovým testem povrchového napětí.

VÝSLEDEK

Ke spokojenosti výrobce byla značně prodloužena životnost lázně, ušetřeny provozní i výrobní náklady a
procesy byly celkově optimalizovány do udržitelné podoby.

Srovnání: Fluorescenční test prasklin konkurenčního produktu                             Výrazné zlepšení po aplikaci produktů Kluthe

 HP 700 BF+50-706-1 b HP 700 BF+50-706-1  

 

HAKUPUR - PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ DÍLŮ