Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Recyklace rozpouštědel Kluthe - cirkulární ekonomika v průmyslové chemii

Jedním ze základních provozních principů skupiny Kluthe je odpovědnost a udržitelnost. Reprezentací těchto principů je pro nás jednoznačně cirkulární ekonomika. 

CO DĚLÁME

Nabízíme všem našim klientům službu regenerace solventních proplachů, mycích a čistících rozpouštědel a jejich směsí, a to v zásadě všech druhů s teplotou varu do 250 °C.

Pomocí vakuové, případně atmosférické destilace separujeme z produktu odpadní kaly lakových systémů a další chemické i mechanické nečistoty a stahujeme obsah vody hluboko pod doporučenou úroveň 0,5 % objemu, v ideálních případech až téměř na samou nulu, a to díky speciálním, přísně nastavených postupům a pokročilým technologiím. 

333032491_868300054282311_1606557033009109628_n

Recyklujeme rozpouštědla na bázi těchto složek:

Technické možnosti jsou mnohem širší. Poradíme si s různými druhy rozpouštědel.

Naší nejsilnější produktovou skupinou jsou proplachová média, solventní mycí a čistící výrobky na bázi organických rozpouštědel a to zejména pro segment AUTOMOTIVE, ACE (Agriculture, Construction, Earthmoving) a komplexně obor průmyslového lakování plastových, kovových a jiných materiálů, považujeme za nezbytné se starat i o tu fázi produktového životního cyklu, která následuje po dodání produktu do výroby a jeho použití. Pakliže má materiál cirkulovat, je nutné jej místo likvidace RECYKLOVAT. 

PRIMÁRNÍ KRITÉRIA KVALITY

  • OBSAH VODY DO 0,5 %, ale standardně mnohem nižší
  • CHEMICKÉ SLOŽENÍ maximálně blízké originálu
  • ČISTOTA MATERIÁLU (absence mechanických nečistot, bez zabarvení a zákalu)

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

KVALITA KLUTHE

V rámci činnosti skupiny Kluthe se řídíme přísnou politikou kvality a to jak z hlediska čistoty regenerátu, tak obsahu vody, výtěžnosti produktu a obalového hospodářství. Všechna tato kritéria zajišťují, že do výroby vracíme vysoce kvalitní produkt, na jehož výkon se můžete spolehnout. 

Kluthe GmbH vlastní dvě recyklační stanice v Německu, kde zpracovává použitý materiál pro nejvýznamnější hráče automotive i dalších segmentů průmyslové výroby. V souladu s přísnými požadavky na kvalitu se řídíme i my v České republice, to nám spolu s doprovodnými, avšak neméně důležitými úkony umožňuje nabízet bezkonkurenčnívysoce kvalitní službu dle celosvětového standardu Kluthe.

 Rematec-Wieblingen

PROCES

Každý proces recyklace zahajujeme recyklační zkouškou. Díky bohatým zkušenostem a dle výtěžnosti destilace stanovíme poměr doplnění originálním produktem a dle výsledků chromatografie doplníme případnou chybějící složku. 

Pokud je recyklační test v lince úspěšný, najíždíme na stálou výrobu, která začíná sběrem použitého rozpouštědla u Vás ve výrobě do precizně označených obalů. Ty následně svážíme na recyklační linku. 

Obalová sada je přesně označená - zvlášť pro materiál přečištěný a zvlášť pro materiál k přečištění. Pro označování obalů máme vlastní prověřený systém, tzv. semafor. Značení hlídáme, stejně jako kvalitu obalů, což je nutné zejména v případě sudů, ale i IBC podléhají jasným nárokům.  

Po dokončení se postaráme o destilační zbytky ve spolupráci s profesionální odpadovou firmou.

Odebíráme vzorky výsledného destilátu, každá recyklační šarže je po dokončení destilace ihned testována v laboratoři. 

Rematec_HSMannheim3

LABORATORNÍ ATEST KAŽDÉ ŠARŽE

Máme k dispozici in-house akreditovanou laboratoř, disponující špičkovým zařízením. U každé šarže recyklátu stanovujeme: 

  • obsah vody metodou Karl Fischer
  • chromatogram směsi rozpouštědel - metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a to s přesností stanovení látek na setiny procenta. 

Archivujeme každý vzorek i atest. 

Na základě výsledných hodnot doplňujeme chybějící složky. Nejčastěji se jedná o n-butanol, který se váže na vodu a v procesu stahování obsahu vody se v jednotkách procent objemově snižuje.  Následně dle předem stanovené formule doplníme množství originálním produktem. 

Životní cyklus recyklační šarže

Díky pravidelnému doplňování originálním produktem jsme schopni udržet vysokou kvalitu recyklovaného rozpouštědla po mnoho měsíců, u některých typů rozpouštědel i více než rok, odpadá Vám tím starost s pravidelnou likvidací solventů znehodnocených opakovanou recyklací, což je běžná praxe. 

ÚSPORA EMISÍ CO2

Velké téma dnešní doby a zároveň velký úkol pro všechny průmyslové výroby.  Odborné výpočty ukazují, že prvotní regenerace použitých rozpouštědel a jejich zpětné zavedení do výroby přináší úsporu až 55 % emisí ekvivalentu CO2 pro první recyklaci. Násobky při recyklaci opakované. Takovému rozsahu se nepřibližuje žádné další opatření. Například naše recyklační závody Německu ušetří ročně 160 000 - 200 000 tun ekvivalentu CO2

Zajišťujeme obaly včetně značení v souladu s ADR, dopravu, laboratorní rozbor, doplnění originálního produktu i složek, jejichž obsah se z důvodu fyzikálně-chemických i z důvodu opakovaného použití pozvolna snižuje.  

cyclosol

PROČ RECYKLOVAT S KLUTHE? 

Regenerát nejvyšší kvality díky jedinečné technologii

S doplněním originálu vlastní výroby i chybějících složek násobné prodloužení životnosti rozpouštědla

In-house špičkově vybavená laboratoř k dispozici

Obalová správa 

Pravidelné závozy dle objemu Vaší výroby a skladovacích možností

Individuální přístup

Ekonomická výhodnost nákupu

Šetrnost vůči životnímu prostředí. 

 

 

NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT!