Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

VOC certifikát Kluthe - snižujte bilanci organických rozpouštědel

Získejte svůj VOC certifikát s Kluthe.

VOC = Volatile Organic Compounds, česky Těkavé organické látky - jsou organické sloučeniné, která jsou za přítomnosti slunečního záření schopny reagovat s oxidy dusíku za vzniku látek, které mohou poškozovat lidské zdraví nebo ozonovou vrstvu. To znamená, že tyto látky jsou škodlivé pro člověka, životní prostředí, lesy, zemědělství. 

V souladu se strategií udržitelnosti Chemische Werke Kluthe vyrábíme a dodáváme produkty se sníženým obsahem VOC a zlepšujeme bilanci organických rozpouštědel tím, že stahujeme z oběhu a inovativně recyklujeme použité či zbytkové organické solventy. Díky tomu můžeme našim zákazníkům vystavit VOC certifikát. 

Buďte součástí udržitelné transformace průmysli a zajistěte si Kluthe VOC certifikaci. 

recycle forest