Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

HAKUFORM SE - Vaše úspora CO2 s naší kapalinou

Na základě úspěšné série vodou mísitelných kapalinu Hakuform  A, na trh přicházíme s generací "zelených - sustainable" obráběcích emulzí - HAKUFORM SE

Jedná se především o inovativní výkonnou kapalinu s pozitvním ekologickým dopadem.Díky své formulaci a výrobnímu procesu Vám HAKUFORM SE nabízí prokazatelnou úsporu nepřímých emisí oxidu uhličitého (CO2) v rámci GHG -Scope 3 standardu. Takto napomáhá snížení emise skleníkových plynů v rámci celého Vašeho výrobního procesu. 


Konkrétní úspory CO2 jsme schopni doložit k danému produktu na základě vyhodnocení institutů NSF a IFEU.

Hakuform_SE_1

Řada produktů HAKUFORM SE je vhodná pro obráběcí a tvářecí operace širokého záběru - např.: soustružení, broušení, frézování, vrtání a tažení.

Jedná se o produktovou řadu založenou na minerálních olejích, bez obsahu boru a formaldehydu, bez aromatických složek  - nezpůsobuje tak případné alergické reakce.


Kapalina si udržuje jak pH, tak biologickou stabilitu, díky minimálnímu odparu má pouze mírnou charakteristickou vůni.
Všechny tyto faktory snižují Vaše náklady spojené s obráběním a zaručují vyšší bezpečnost na pracovišti společně s přispěním k ekologickému dopadu výrobního procesu.