Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Moderní technologie povrchových úprav

Společnost Kluthe GMBH – výrobce průmyslové chemie - na evropském trhu působí již od roku 1950 a na tom českém pak od roku 2013. Na jejím úplném začátku byl pouze jeden produkt – univerzální ředidlo vyvinuté v laboratoři v garáži. 

Od té doby se portfolio společnosti výrazně rozrostlo – dnes čítá cca 3500 produktů v různých segmentech s vývojovými laboratořemi především v Evropě. Mezi naše hlavní segmenty patří produkty pro obrábění a čištění, přípravky pro předúpravy a chemie pro lakovny. A nejen v těchto segmentech probíhá aktivní vývoj s cílem poskytnou zákazníkovi co nejlepší možný produkt. Dodávky zboží jsou podpořeny pravidelným servisem ze strany Kluthe CR.

Novinky v oblasti povrchových předúprav

V oblasti předúprav společnost Kluthe představila v poslední době několik nových produktů – nízkoteplotní zinečnatý fosfát spojený s novým kapalným aktivátorem a dále alternativu ke klasickému zinečnatému fosfátu – zirkonovou pasivaci. Tyto produkty představují neustálý vývoj v oblasti povrchových úprav a snahu poskytovat zákazníkům co nejmodernější produkty splňujícími jejich vysoké nároky na kvalitu technologie.

 

Nízkoteplotní fosfátovací lázeň – Decorrdal 307 LT A


Ve srovnání s běžně užívaným tří-kationtovým zinečnatým fosfátem poskytuje nízkoteplotní zinečnatá fosfátovací lázeň Decorrdal 307 LT A v kombinaci s kapalným Aktivátorem 3 úspory, a to hned na několik úrovních – nižší energetická náročnost, menší obsah kalu a celkové snížení nákladů na provoz lázně.

Nízkoteplotní fosfátovací technologií je možné nahradit běžný proces zinečnatého fosfátování, jak postřikový, tak ponorový, bez výrazných zásahů do procesní linky (Obr. 1) s dosažení požadovaných parametrů.
Parametry vytvářené vrstvy zůstávají zachovány - krystalická struktura povlaku je jemná a homogenní (Obr. 2) o hmotnosti vrstvy cca 1,5-3,5 g/m2, zajišťující dobrou přilnavost následných laků a splňující nároky jak mechanických (DIN EN IS 6860, DIN EN ISO 6272-1), tak i korozních testů (VDA 621-412: 10 cyklů – delaminace 1-2mm; DIN EN ISO 9927: 1008h – delaminace < 1mm).

Zirkonová pasivace – Decorrdal 950

Zirkonová pasivační technologie může být náhradou zinečnatého fosfátování především tam, kde jsou vysoké nároky na logistiku a zkrátka ve výrobních prostorách není dostatek místa na výrazně rozměrnější technologii zinečnatého fosfátování (Obr. 1 vs. Obr. 3). Poskytuje nejen úspory místa a času při průběhu zboží, ale také i další – energetické a ekonomické, jak je patrné z Tab. 1 – minimální obsah kalu, nízká teplota lázně, malý výnos lázně a další.
 Výsledný konverzní povlak má amorfní charakter (Obr. 4) o plošné hmotnosti cca 20 – 100 mg/m2 a poskytuje následným povlakům dobrý adhezní základ s vysokou korozní odolností (VDA 621-412: 10 cyklů – delaminace < 2 mm; DIN EN ISO 9927: 1008h – delaminace < 2 mm).


Ing. Matěj Člupek - Kluthe CR