Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Podpora udržitelnosti a zvýšení efektivity výroby s bezolejovým obráběcím roztokem HAKUFLUID v RONAL GROUP

PODPORA UDRŽITELNOSTI A ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY S BEZOLEJOVOU CHLADICÍ KAPALINOU HAKUFLUID V RONAL GROUP

ronal hakufluid

  • delší životnost nástrojů
  • nižší spotřeba
  • univerzálnost chladicího média pro všechny mechanické operace

To jsou jen některé z četných výhod produktu HAKUFLUID, bezolejového chladicího roztoku, klenotu a chlouby CHEMISCHE WERKE KLUTHE.  

Procesní média jsou nezbytnou součástí efektivní výroby kol. Zahrnují chladicí kapalinu používanou ve strojírenské výrobě, konkrétně při obráběcích procesech jako např. soustružení a vrtání.

Chladicí kapalina maže a ochlazuje obrobek i nástroj, což významně přispívá k produktivitě průmyslové výroby. 


V RONAL GROUP dříve standardně používali chladicí kapaliny na olejové bázi - emulze, a právě tyto byly dodávány od roku 2016 společností Kluthe. Spolupráce však trvá mnohem déle.


BEZ OLEJE UMÍ VÍCE

Již od 80. let je Chemische Werke Kluthe  významným partnerem skupiny RONAL GROUP, do zavodů v německém Landau a španělském Teruelu dodáváme produkty pro provoz lakoven. 


Technické požadavky na nové chladivo jsou vysoké a různorodé. V konečném důsledku musí nejen prodloužit životnost nástroje a snížit spotřebu, ale zároveň by měla být jediná chladicí kapalina schopna provádět všechny (někdy velmi odlišné) operace mechanického obrábění. Klasické emulze by tyto požadavky nesplňovaly, ale bezolejová chladicí kapalina Kluthe - polymerní roztok HAKUFLUID ano.

 

ronal wheel hakufluid

LEPŠÍ RECYKLOVATELNOST HLINÍKOVÝCH TŘÍSEK

Jedním z požadavků byla také lepší recyklovatelnost hliníkových třísek z obrábění. Jako druhotná surovina mají velký význam při výrobě kol, protože je lze roztavit a přímo vracet do výroby. Protože nové chladicí médium HAKUFLUID neobsahuje olej a zanechává méně reziduí, výrazně to zjednodušilo proces recyklace třísek.


ÚČINNĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ

Požadovaná specifikace byla splněna více než přesvědčivě. Po rozsáhlých zkouškách v závodě RONAL Pardubice (Česká republika) byla nová chladiva postupně nasazena i v dalších závodech. Tou dobou již bylo prokázáno, že bezolejová procesní média jsou udržitelnější, protože snižují množství používaných chladicích maziv asi o 30 %.


V následujících letech byl význam udržitelnosti ve výrobě RONAL GROUP stále důležitějším měřítkem, v neposlední řadě díky iniciativě PLANBLUE. Mezitím práce v této oblasti pokračovaly i v Kluthe.

V roce 2022 bylo například poprvé možné vypočítat produktovou uhlíkovou stopu (PCF) pro všechny produkty chemické společnosti.


Při 2,3 kg CO2e/kg je to u bezolejových produktů HAKUFLUID zhruba o 60 % nižší uhlíková stopa než u konvenčních chladicích kapalin.

Celkově se společnosti RONAL GROUP podařilo jen v roce 2022 ušetřit více než 900 tun CO2e díky novým chladicím kapalinám společnosti Kluthe. Hodnocení a výpočty byly provedeny externím konzultantem v souladu s pravidly Protokolu o skleníkových plynech.

VÍCE O POLITICE UHLÍKOVÉ NEUTRALITY KLUTHE GROUP SE DOČTETE POD TÍMTO ODKAZEM V SAMOSTATNÉ SEKCI, VĚNOVANÉ PROBLEMATICE UDRŽITELNOSTI A CEST K JEJÍMU DOSAŽENÍ V NAŠEM PODÁNÍ. 

 

TÍM TO PRO RONAL A KLUTHE NEKONČÍ 


Potenciál pro další optimalizaci není zdaleka vyčerpán. Týmy procesních technologií a mechanické výroby RONAL GROUP i nadále spolupracují s výzkumnou a vývojovou laboratoří Kluthe a aplikačními inženýry na dalších úsporách spotřeby. Produktivita a udržitelnost jako takové jdou u Kluthe a RONAL GROUP ruku v ruce. 

Jsme na spolupráci se skupinou Ronal hrdí a budeme ji i nadále rozvíjet ve prospěch obou společnosti i společnosti lidské. 

 

Zdroj: https://susreport.ronalgroup.com/2022/article/increasing-sustainability-and-efficiency-oil-free-coolant