Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Speciální čistič kovů se sníženými VOC Hakupur 50-373-7

HAKUPUR 50-373-7

Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců používáním čističe na vodní bázi namísto čistě solventních.

 HP 50-373-7 article

U jednoho z předních výrobců automobilových karoserií v Evropě byl k ručnímu čištění používán prostředek na rozpouštědlové bázi. Mezi čištěnými díly byly karoserie vozidel po svařování, částí karosérií a kabin z oceli a hliníku pro jeřáby, malá nákladní auta a malé bagry. 


Evropská směrnice VOC (Volatile Organic Compounds) stanovuje, že emise těkavých organických rozpouštědel do vzduchu musí být sníženy v celoevropském měřítko.

Vedení výroby proto naplánovalo přechod na průmyslový čistič se sníženým obsahem VOC.  Vedoucí výroby oslovil specialisty Kluthe. Společně byl vyvinut koncept, který splňuje původní požadavky procesu, přitom je však na vodní bázi.

Přechod od průmyslových čističů na bázi rozpouštědel k průmyslovým čističům na vodní bázi je složitý, protože organická rozpouštědla nabízejí jisté výhody oproti řešením na vodní bázi. S s ohledem na tento úkol vyvinula laboratoř Kluthe produkt, který si uchoval téměř všechny pozitivní vlastnosti rozpouštědla a současně efektivně čistí, a to širokou škálu povrchů.

Výsledkem je HAKUPUR 50-373-7, mírně alkalický, symboly neznačený čistič, který lze použít k odstranění prachu, oleje, mastnoty a zbytků grafitu. Kromě toho zůstává na vyčištěných kovových površích po ošetření dočasná ochrana proti korozi. To znamená, že následný proces lakování nemusí probíhat neprodleně po čištění. V
optimálních vlhkostních podmínkách mohou být ošetřené obrobky skladovány po dobu až tří týdnů.

Díky kombinaci povrchově aktivních látek pouze minimálně pění, dáky čemuž lze čistič použít i v airless zařízeních.

Nepřítomnost anorganických solí ve složení zaručuje příznivé chování reziduí.

Čistič dílů rovněž výrazně zvyšuje bezpečnost uživatele, kterého během aplikace neobtěžuje zápach a nebezpečnost těkavých látek - obsah VOC je snížen ze 100 na 5 % ve srovnání s organickým rozpouštědly.

V případě našeho zákazníka se kabiny po svařování a broušení svárů před lakováním čistí ručně. 
Karoserie a další díly jsou pod tlakem zbaveny obráběcích olejů, svářecího prachu a brusných třísek, následuje ometení štětcem a lakování po několika minutách expozice. Dalším krokem je ofuk dílů stlačeným vzduchem a otření hadříkem. Nátěr je poté sušen horkým vzduchem.  

Hakupur 50-373-7 je účinnou, ale mnohem šetrnější alternativou acetonu a ředidla C 6000. 


HAKUPUR 50-373-7 zcela splňuje vysoké nároky výrobce na čištící výkon a vlastnosti korozní ochrany.

Přechodem na čistič na vodní bázi zákazník plní kvóty dle směrnic o VOC

Toto opatření šetří životní prostředí  a zvyšuje bezpečnost práce zaměstnanců.