Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Recyklace a udržitelnost - klíčové hodnoty Kluthe

KL_IMG_ClimateNeutral_CMYK

 

Jsme výrobní společnost a proto je pro nás téma recyklace obzvláště důležité. Přestože se u nás v České republice kolem tohoto tématu zatím pouze opatrně našlapuje, v Německu se jedná o silný trend a v Evropě a zbytku světa samozřejmě rovněž. 

Již v roce 1956 začala skupina Kluthe s recyklací použitých organických rozpouštědel. V roce 1980 padlo rozhodnutí pověřit vlastní výzkumné a vývojové oddělení úkolem regenerace cenných materiálů a surovin ze zbytků a odpadů. V roce 1991 byla zahájena výstavba prvního úseku technického zařízení v závodě Mügeln s cílem uvést dosažené vývojové práce do praxe. V roce 2007 byl v Heidelbergu postaven druhý závod, který se zabývá recyklací použitých rozpouštědel. To nám umožňuje nabídnout našim zákazníkům nejvyšší možnou bezpečnost likvidace.

Chceme-li, ať už jako společnost nebo soukromé osoby, přispět k ochraně klimatu a větší udržitelnosti, je recyklace jedním z nejdůležitějších opatření. Místo toho, abychom produkty po jednom použití vyhazovali, měli bychom je použít vícekrát nebo recyklovat. Tímto způsobem můžeme výrazně prodloužit životnost výrobku.

Pryč od lineární ekonomiky směrem k cirkulární ekonomice!

Součástí skupiny Kluthe je i naše vlastní recyklační společnost Rematec, recyklace je totiž nejlepším způsobem, jak šetřit materiální i ekonomické zdroje. Zpětným odběrem a zpracováním chemických látek a používáním opakovaně použitelných nádob ušetříme ročně kolem 80 000 tun CO₂. Využíváme dříve známé i vlastní procesy, máme 5 patentů. Materiálová a tepelná recyklace zahrnuje likvidaci a zpracování rozpouštědel a materiálů z práškového lakování, jako jsou laky, staré barvy.

Z našeho konceptu recyklace profituje nejen životní prostředí, ale také vy jako zákazník. Svůj odpad nemusíte likvidovat, my ho totiž odebíráme zpět a recyklujeme, aby mohl být znovu využit v ekonomickém cyklu. Váš zpracovaný odpad můžete získat zpět jako recyklovaný materiál, který můžete znovu použít ve své výrobě. Odebráním materiálu zpět získáte uhlíkové kredity. Tím se také zlepší vaše bilance odpadu a nyní také bilance CO₂. 
A stejně jako speditér a Chemische Werke Kluthe GmbH je i Rematec GmbH klimaticky neutrální. Pracujeme také na tom, aby společnost Rematec GmbH mohla v budoucnu obchodovat s mezinárodně uznávanými a registrovanými emisními certifikáty. S tímto systémem obchodování s emisemi můžeme snížit vaše emise CO₂!

Naše recyklační aktivity zahrnují následující nabídku:

 • Materiálová recyklace organických, nehalogenovaných rozpouštědel
 • Materiálové využití dichlormethanu
 • Materiálová recyklace starých nátěrů, starých nátěrů a nátěrových koagulátů
 • Materiálová recyklace práškových barev
 • Materiálová recyklace hydraulických proplachovacích kapalin
 • Materiálová recyklace odpadních olejů, obráběcí oleje
 • Tepelná recyklace tekutého odpadu s výhřevností minimálně 5000 kJ/kg

UDRŽITELNOST JE ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ NAŠEHO OBCHODNÍHO MODELU A STRATEGIE RŮSTU A VYTVÁŘENÍ HODNOT!

Výzkumné a vývojové týmy Kluthe si kladou za cíl vybírat suroviny co nejekologičtější a nejkvalitnější, aby byla zaručena dlouhá životnost produktů a minimalizována ekologická stopa. Dále například používáme oleje získané z odpadního oleje pro naše chladicí maziva nebo zcela spoléhá na syntetické suroviny, aby byla nezávislá na fosilních zdrojích. To jsou jen některé příklady toho, jak Kluthe významně přispívá k ochraně zdrojů.


Kluthe také nabízí alternativy produktů se sníženým obsahem VOC nebo zcela bez VOC a vyvíjí produkty, které mají pozitivní vliv na lidi a životní prostředí.

ZELENÁ LOGISTIKA

Naše spedice byla v r. 2019 také klasifikována jako klimaticky neutrální společnost.
Podobně jako u Chemische Werke Kluthe GmbH byly emise CO₂ z logistiky přesně zaznamenány a vypočítány. Abychom vyrovnali emise, podporujeme projekt vodní elektrárny Karcham-Wangtoo v Indii a kompenzujeme roční emise skleníkových plynů prostřednictvím nákupu certifikátů CO₂.
Nezáleží na tom, jak daleko jsou uživatelé od Kluthe: dodáváme klimaticky neutrální. Vždy dbáme na to, aby byly kamiony plně naložené. Prázdným zpátečním cestám se zabrání zpětným odběrem sudů k recyklaci. Používání opakovaně použitelných nádob se odráží také ve formě kreditů CO₂. 

LESY V KANADĚ

Chemische Werke Kluthe GmbH vlastní téměř 14 000 akrů lesa v New Brunswick v Kanadě. Díky profesionálnímu managementu a obnově lesů mohou stromy růst, dokud nedosáhnou své maximální absorpční kapacity CO₂. Poté se zpracují na řezivo, dřevotřísku, palety, kartonové krabice a papír, aby se uvolnilo místo pro nové sazenice, které budou v budoucnu ukládat CO₂. 
Na téměř 14 000 akrů odstraníme z atmosféry 56 000 tun CO₂ ročně. To odpovídá roční spotřebě malého německého města se 7 088 obyvateli (stav k roku 2020).
Pokud jde o ochranu klimatu, les je důležitý ze dvou důvodů. Produkuje místní obnovitelné dřevo jako přírodní zdroj a ukládá velké množství uhlíku. Cíleným hospodařením v lesích prosazujeme oba aspekty. Zalesňujeme a znovu vysazujeme. Je důležité vybrat druhy stromů, které se nejlépe hodí k dané lokalitě, aby vznikla zdravá, udržitelná, víceúrovňová směs. Mnoho různých druhů stromů a věkových tříd zajišťuje stabilitu.

RECYKLACE ZAMĚŘENÁ NA BUDOUCNOST

Materiálové cykly v přírodě jsou dokonalým plánem pro recyklaci – nic se neztratí ani neztratí a nic nezůstane nevyužito. Náš moderní koncept nakládání s odpady, který je kompatibilní s životním prostředím, sleduje přírodní způsoby recyklace. Naším primárním cílem je vrátit nevyhnutelné odpadní materiály zpět do ekonomického cyklu, kde je to možné. 

Emise CO₂ můžeme ovlivnit všichni, a tímto se řídíme i u nás v Kluthe Group. Kupříkladu náš kolega Mohammed Kouran nedávno představil svou úspěšnou bakalářskou práci, na kterou dohlížel ve spolupráci s Hochschule Mannheim a Rematec GmbH.
Pod tématem „Použití technologie tenkovrstvých odpařovacích zařízení při recyklaci rozpouštědel pro úsporu emisí CO₂“ zjistil, že tenkovrstvá technologie přináší několik výhod: 

 • Emise CO2 vzniklé výrobou a zpracováním rozpouštědla lze snížit o 14 kt CO₂ ročně pomocí tenkovrstvého postupu
 • Výrobní dobu lze snížit o 25%
 • Míru recyklace lze zvýšit o 30 %
 • Úspora energie celého procesu může být až 20%

Jeho slibný postup bude využit i v našich recyklačních aktivitách. Inspirujme se všichni. 

 

Díky technologickému pokroku a průmyslové výrobě se máme lépe než kdy dřív v dějinách lidstva, ale má to svou cenu. Abychom si udrželi blahobyt a prosperitu a zároveň si nezničili planetu, mysleme, prosím, všichni na dopady naší činnosti. My v Kluthe Group uděláme vše na naší straně a pomůžeme Vám, abyste mohli udělat maximum za sebe.