Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Udržitelný obchodní model Kluthe

Udržitelnost je fundamentální součástí našeho obchodního modelu, stejně jako našich strategií růstu a vytváření hodnot!

UDRŽITELNÝ VÝVOJ

Výzkum a vývoj v Kluthe má jasně nastavené cíle výběru co nejšetrnějších a nejvalitnější materiálů to jde, za účelem zajištění co nejdelšího životního cyklu výrobků a dlouhodobé servisní udržitelnosti, čímž snižujeme jejich ekologickou stopu. 

Kluthe například využívá oleje získané z odpadního olejů po výrobě obráběcích lubrikantů nebo alternativně výhradně spoléhá na syntetické suroviny, s cílem udržovat nezávislost na fosilních zdrojích. Takové a další iniciativy reprezentují příspěvek skupiny Kluthe k ochraně přírodních zdrojů.

 

V jiných sektorech například nabízíme alternativní produkty se sníženým obsahem těkavých látek (VOC) i výrobky zcela bez obsahu VOC. Vývojem těchto produktů pozitivně přispíváme lidské společnosti i životnímu prostředí. 

ZELENÁ LOGISTIKA

Součástí skupiny Kluthe je vlastní dopravní společnost. I tato logistická odnož je od 18. září 2019 klasifikována jako klimaticky neutrální.  

Podobně jako v samotném Kluthe GmbH, jsou emise CO₂, vzniklé při logistických procesech, pečlivě monitorovány a zaznamenávány. Abychom udrželi neutralitu dopravní společnosti, podporujeme hydroelektrárnu Karcham-Wangtoo v Indiii a kompenzujeme emise skleníkových plynů získáváním CO₂ certifikátů. 

Nakonec tedy nezáleží, odkud a z jaké dálky jsou zákazníci Kluthe. Doručujeme klimaticky neutrální cestou. Vždy zajistíme, aby kamiony odjížděly plně naložené. Zamezíme nevyužitým zpětným cestám bez nákladu tím, že po cestě sbíráme sudy k recyklaci. Použití zrecyklovaných sudů je rovněž zohledněno ve formě CO₂ kreditů. 

LKW-neue-Plane-zugeschnittenAQ3rj6I77HAC3_800x800

PROGRESIVNÍ RECYKLACE

Materiálové cykly v přírodě odedávna reprezntují dokonalou recyklaci - ničím není plýtváno či ponecháno bez využití. Právě schopnost přírody a planety dokonale využívat vlastní prostředky jsme si vzali za inspiraci pro náš moderní, k životnímu prostředí šetrný koncept odpadového hospodářství. Naším hlavním cílem je totální cyklus - chceme i ten poslední, nevyhnutelný odpad vrátit zpět do ekonomického koloběhu. 

Sbíráme u zákazníků použitý materiál. Pro tyto účely jsme vědomě a prozíravě založili dceřinou společnost: Rematec GmbH.

Z našeho konceptu recyklace těží nejen životní prostředí, ale i Vy, naši zákazníci. Nemusíte se starat o odpadové materiály, stáhneme je od Vás a zrecyklujeme, aby mohly být znovu zařazeny do ekonomického koloběhu. Přečištěný materiál - tzv. regenerát - od nás můžete znovu odebírat a opětovně použít ve Vašich výrobních procesech. Zpětným odběreme regenerátu od nás obdržíte VOC kredity, díky čemuž vylepšíte CO₂ bilanci Vaší společnosti. 

Stejně jako Chemische Werke Kluthe GmbH a logistikcá společnost, i Rematec GmbH je klimaticky neutrální. Navíc děláme vše pro to, aby společnost Rematec mohla obchodovat s mezinárodně uznávanými emisními certifikáty dle VSC - Verified Carbon Standard. Toto bude dalším způsobem jak snižovat Vaše emise oxidu uhličitého. 

 DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA UDRŽITELNOSTI A UHLÍKOVÉ NEUTRALITY