Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Udržitelná chemie z Heidelbergu

JSME UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ SPOLEČNOSTÍ. 

Parametry neutrality zahrnuje všechny emise skleníkových plynů způsobené ohříváním a elektrickou spotřebou, zaměstnaneckou a podnikatelskou mobilitou v administrativních i výrobních kapacitách Chemische Werke Kluthe GmbH v Heidelbergu za účetní rok.  

Ve spolupráci s akreditovanými agenturami na ochranu klimatu byly výsledné emise CO₂ pečlivě zaznamenány a spočítány, vše za dodržování směrnic "Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard" (GHG Protocol). 

Není podstatné kde se na planetě Zemi emise vyskytují nebo kde jsou kompenzovány. Všechny klimaticky relevantní plyny a částice se v atmosféře distribuují rovnoměrně! K dosažení neutrality si pomáháme podporou projektu hydroelektrárny Karcham-Wangtoo v Indii a kompenzací ročních emisí skleníkových plynů nákupem CO₂ certifikátů. Tento mechanismus, založený na Mechanismech čistého rozvoje (Clean Development Mechanism alias CDM) Kjótského protokolu, nám dovoluje stanovit míru našeho závazku ke snížování v rozvojových zemích. Certifikace se zakládá na "Verified Carbon Standard" (VCS-S certifikát). Spolu se zlatým standardem (známým většinou jen v Evropě), je VCS nejrozšířenějším standardem. 

VÝPOČET UHLÍKOVÉ STOPY

Dle klasifikace emisních zdrojů na přímé a nepřímé se emise skleníkových plynů počítají v Kluthe a prezentují v přehledu bilance CO₂. Tato bilance zahrnuje skleníkové plyny jako oxid uhličitý (CO₂), metan (CH₄), oxid dusný (N₂O), perfluorouhlovodíky (HFC), hexafluorid sírový (SF₆) and fluorid dusitý (NF₃). Účinek of ne-CO₂ emisí je převeden do ekvivalentů CO₂.

Přímé emise, také známé jako  Scope 1 emise, jsou všechny emise pocházející ze zdrojů přímo ve společnosti. Nepřímé emise mohou být dále klasifikovány v rámci Scope 2. Tyto vznikají z externě generované elektřiny, páry, tepla nebo chladu. Všechny ostatní nepřímé emise spadají do Scope 3. Mezi němi ptří ty, vznikající při výrobě a dopravě nákupovaných surovin a zboží, distribuci a užívání vlastních produktů a nakládáním s odpady. Zde jsou rovněž zařazeny emise vzniklé cestováním za účelem obchodu i přepravy všech zaměstnanců do a ze zaměstnání. 

 

ZDE NALEZNETE AKTUÁLNÍ CERTIFIKÁT KE STAŽENÍ  KLIMATICKÝ NEUTRÁLNÍ SPOLEČNOST 2020 

NatureOffice_Bild_Zertifikat_800x800

 

 DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA UDRŽITELNOSTI A UHLÍKOVÉ NEUTRALITY