Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Hakupur 700 D - dokonalý univerzální čistič

JEDINÝ ČISTIČ NA VŠECHNY APLIKACE.

Mnoho průmyslových výrob používá širokou škálu čističů na všemožné aplikace, například snadné čistící procesy mezi kroky obráběcího procesu nebo finální mytí před instalací či vyskladněním dílů. Hlavními požadavky bývá schnutí beze skvrn a dobrá protikorozní ochrana. V oboru kalení musí čističe splňovat i další kritéria. 

Při kalení dílů se do lázně dostává vysoké množství oleje. Ten musí být co nejrychleji deemulgován pro zajištění konstantní kvality lázně po co nejdelší čas. Většina tepelných procesů ošetření materiálu si žádá čištění bez reziduí, aby se zamezilo tvorbě nežádoucích vrstev na kalených površích. 

Další možnou aplikací je čištění otřepů oplachem s tlaky vysokými až 600 bar, při kterém je nutné, aby čistící médium nepěnilo a udrželo si stabilní strukturu tenzidů. 

Dále - čistič nesmí být agresivní pro povrchy citlivých vysokotlakých čerpadel ani pro různé povrchy a náročné kompozitní materiály. Z těchto důvodů musí být čistič kompatibilní s maximálním možným počtem materiálů. 

Na základě výše uvedených požadavků vyvinulo Kluthe GmbH HAKUPUR 700 D - čistič na vodním bázi, který může být použit ve většině čistících procesů o teplotách mezi 20 and 70 °C, a to bez tvorby pěny.  

Jedna z největších automobilek používá HAKUPUR 700 D k čištění vačkových hřídelí a dalších dílů. Tento proces čištění se odehrává bez zahřívání a za tlaků mezi 100 a 200 bar, produkt se dávkuje v koncentracích mezi 2 a 3 %. Vačkové hřídele jsou omývány po dobu 6 až 8 sekund bez další aplikace korozní ochrany. V dalších krocích jsou sušeny proudem vzduchu, poté již míří do úseku kvality.


HAKUPUR 700 D zaručuje vynikající protikorozní ochranu, minimální odpar lázně a minimální úroveň zbytkového znečištění dílů lázní. Přechod na tento produkt přinesl významné prodloužení životnosti lázně v každém závodě, kde byl aplikován. Navzdory nízkoteplotní povaze procesů nebyla indikována biologická kontaminace přičemž se současně snížily energetické nároky.  

Široká škála aplikací může být demonstrována i na příkladu výrobce zemědělských strojů. Hakupur 700 D je zde aplikován prostřednictvím vysokotlakých vodních trysek při čištění otřepů s integrovaným nízkotlakým mytím. S předchozími produkty musely být linky pravidelně odstavovány, důvodem byla silná pěnivost produktů.

Speciální složení Hakupuru 700 D potlačuje tyto nedostatky, díky čemuž se výrazně prodloužila životnost lázně na lince s třísměnným provozem, bez odstávek zařízení. 


  • Tento produkt lze použít na čištění dílů z železa, oceli, litiny, hliníku i barevných kovů.
  • Produkt je mírně zásaditý.
  • Čistí, odmašťuje i pasivuje v jediném kroku. Působí jako účinný deemlugátor. 
  • Nejčastěji se aplikuje studeným tryskáním či postřikem.
  • Je vhodný i pro vysokotlaké operace.

Hakupur 700 D Kluthe