Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Nízkoteplotní PowerWash v procesech lakování plastů - řada HAKUPUR

Dnešní doba v mnoha oblastech volá po hledání úsporných opatřeních na mnoha místech celého výrobního provozu. Mezi taková mohou patřit energetické úspory, které jsou spojeny s provozem jednotlivých procesů - například snížení jejich provozní teploty, sem patří například náš nízkoteplotní přípravek z řady HAKUPUR pro použití v PowerWashi.

SEG_OES-Plastics_Stock_CMYK

Co je Power Wash?

Oplach dílů po výrobě, případně po skladování. Je to technologický proces před lakováním. Jeho úkolem je zbavit povrch mastnoty (typicky otisky prstů způsobené manipulací), případně zbytky nečistot ze skladování (např. prach), separační prostředky z lisování plastových dílů - ty jsou pro běžnou produkci přinejmenším velmi problematické a na dílech by se neměly vyskytovat. Zdrojů nečistot tedy může být mnoho. 

Nejčastěji používaná technologie: oplach v teplé lázni demineralizované vody s příměsí čistícího produktu (např. bžné produkty řady HAKUPUR). Běžně se teploty pohybují nad 50°C.

 

Potenciál úspor na technologii Power Wash:

Potenciálem jsou oplachy se sníženou teplotou z produktové řady HAKUPUR. Nejčastěji je požadavek na RT (room temperature). V tomto případě je předpoklad velké úspory tepelné energie. Oplach teplou lázní je energeticky náročný bez ohledu na zdroj výroby tepla (plyn, elektřina, tepelné čerpadla a jiné). 

Je třeba si uvědomit:

 • Standardní proces:

  V běžné produkci mohou zůstat po oplachu nečistoty na povrchu dílu. Může dojít ke kontaminaci povrchu látkou, kterou pak není možné oplachem odstranit (nejčastěji vazelíny mimo běžný rozsah produkce - adhezní vysokoteplotní vazelíny pro mechaniku robotů po servisu).
  Kombinace tepla a čistících prostředků je léty prověřenou praxí s dobrými výsledky.
  Nicméně v optimálním nastavení jsou díly vystupující z PowerWash linky čisté a po usušení i suché a o krok blíže k nalakování.

 • Nízko-teplotní Power Wash:

  Pro studený oplach jsou rizika stejná, jen je třeba se zaměřit na sušení dílu. Odstranění mastnoty je za vyšší teploty jednodušší, proto se zde používá jiná řada produktů. Za nižších teplot se může částečně lehce zvýšit spotřeba čistících prostředků, jako kompenzace za práci, kterou by jinak odvedla tepelná energie.
  Sušení teplých dílů, na nichž je teplá tekutina, je snazší, než v případě nižších teplot. V rámci studeného oplachu je tedy nutné vhodné sušení přenastavit a optimalizovat proudění vzduchu, aby bylo zajištěno optimální osušení mytých dílů (doporučujeme dbát také vysušení i nosné konstrukce, předejde se tak mnoha problémům).

PS_IMG_MAGNA_Liberec-0320_CMYK

Změnou teploty lázně dojde ke změně bilancí odparu tekutin a teplotnímu rozdílu v prostoru sušení (ofuk mokrých dílů) a ke stejnému dojde i v tzv. vytěkacích zónách. Tím může dojít k jiné distribuci vzduchu a je vhodné věnovat pozornost odvětrání jednotlivých prostor. Ideální je měřit vlhkost v jednotlivých prostorech a upravit proudění vzduchu, aby nedocházelo k přenosu vlhkého vzduchu z ofuku do tzv. vytěkací zóny, zde pak záleží na konstrukci každé linky. Zohlednění celého systém jako celeku je pro úspěšný přechod na studený Power Wash klíčové.

 Zjednodušeně řečeno - snížení teploty mytí ve Vašem PowerWashi je možné, není to jen o pouhé změně produktu, chvíli to trvá celý proces správně nastavit a vyladit. Ale nakonec je možné touto cestou dosáhnout výrazných úspor, právě díky výraznému snížení energetické náročnosti celého procesu.

 

V naší nabídce na eshopu nízkoteplotní PowerWash produkty nenajdete, je to s nimi trochu komplikovanější, proto chceme systém vždy vidět a prodiskutovat individuálně. Máte-li o ně zájem, ozvěte se nám - kontakty najdete tady.
Pokud ale hledáte standardní produkty, podívejte se nás HAKUPUR 50-836.