Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Historie Kluthe GmbH - první roky

Kdo jsme a co děláme? 

Chemische Werke Kluthe GmbH je německá společnost se sídlem v Heidelbergu, městě na severozápadě spolkové země Bádensko-Württembersko. Skupina Kluthe v současnosti zahrnuje 23 německých a 39 mezinárodních obchodních základen. 

 

Celková roční produkce pro 51 zemí světa činí téměř 200 000 tun. V tomto portfoliu naleznete mimo jiné obráběcí kapaliny - maziva s vynikajícími chladivými vlastnostmi, čistící prostředky, řešení pro předúpravu a povrchové ošetření, ochranná činidla, rozpouštědla, proplachy na barvy a laky, odlakovače, pasivační, antikorozní prostředky a mnoho dalších. 

 

Své zákazníky máme po celém světě, s největším zastoupením ve všech hlavních i přidružených oborech automotive průmyslu, ve stavebnictví a zemědělském strojírenství, v kovoobrábění a kovovýrobě, zpracování plastů či výrobě plechovek a konzerv. Nelze opomenout ani lakýrenský segment a tím výčet zdaleka nekončí.

 

Jak to všechno začalo?

 

Příběh společnosti začal těsně po válce, v roce 1950. V rukou Marii a Wilhelma Kluthe se zrodila malá výrobna s laboratoří - jak tomu často bývá - v pronajaté garáži. OVysoká odbornost a příslovečná německá píle však brzo rodila své plody. 

 

Prvním výsledkem vývoje bylo univerzální rozpouštědlo a ředidlo. V r. 1953 pomalu rostoucí společnost připravila vůbec první odlakovač, použitelný při pokojové teplotě, jako pokrokovou alternativu tehdy běžným, za horka užívaným alkalickým odlakovačům. Dodával se pod názvem Controx.

 

Již o další rok později, v roce 1954, společnost koupila svou první nemovitost na Gottlieb-Daimler-Straße v Heidelbergu, kde instalovalo malou destilační jednotku na recyklaci organických rozpouštědel. Společnost tak od samého počátku razila ideu obnovy a  na tu dobu nevídaný princip totálního využití zdrojů. Dalo by se říci, že společnost Kluthe je průkopníkem průmyslového zero-waste a právě politika zpracování výrobních reziduí k přípravě dalších produktů vedla ke Konceptu 5 C - "Cut, Clean, Coat, Conserve, Clear.” Překladu netřeba.

haku history

Dobová fotografie kamionu s historicky prvním obchodovaným produktem - univerzálním ředidlem -  spolu s majestátným Heidelberským hradem v pozadí. 

 

Příště se podíváme na další rozvoj společnosti.