Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Odpěňovače Kluthe - proti nechtěné pěně

V nabídce Kluthe Group existují desítky produktů pro odpěnění, pojďme si o nich říci něco více.

pěna článek

Co je to to pěna a jak vzniká?

Pěna se skládá z plynových bublin uzavřených v tenké skořápce. Skořápky mohou být pevné nebo kapalné. Pevné pěny se používají například ve formě stavebních a izolačních materiálů nebo houbiček. S tekutými pěnami se setkáváme mimo jiné v potravinách a osobní péči. Dělají tam dobrou práci. Tvorba pěny je obecně nežádoucí v systémech procesních a povrchových technologií nebo při čištění odpadních vod. Může to vést k pěnění reakčních směsí nebo ke zhoršení kvality produktů. Předpokladem pro tvorbu pěny je, že se plyn mísí s kapalinou, která může vytvářet stabilní obaly (membrány, lamely). To je případ například roztoků proteinů nebo povrchově aktivních látek. Ke smíchání kapaliny s plynem může dojít buď zvenčí, nebo zevnitř. Vzduch, který se dostane zvenčí do proudících nebo jinak pohybujících se kapalin, je často zodpovědný za tvorbu pěny (např. pračka). Pokud se chcete vyhnout pěnění, můžete do tekutiny přidat odpěňovače, které ničí skořápky pěnových bublin. Plynové bubliny, které se dostanou na povrch kapaliny, pak okamžitě prasknou.

 

Požadavky na odpěňovače

Látky, které se v kapalině nerozpouštějí, mohou pronikat obaly bublin a co nejlépe se šířit na rozhraní mezi kapalinou a plynem, a lze je použít jako prostředek k zamezení tvorby pěny. 

Činidla pro regulaci pěny musí být schopna dispergovat se v kapalině ve formě malých kapiček. Tato vlastnost se nazývá disperzibilita. Aby bylo možné proniknout skořápkami, musí být povrchové napětí kapiček nižší než povrchové napětí kapaliny. Poté migrují na rozhraní plynových bublin a mohou je překročit. Pak skořápku oslabují, až nakonec praskne.

Použití odpěňovačů zasahuje mimo jiné od potravinářského průmyslu přes výrobu papíru a celulózy, textilní průmysl a čištění odpadních vod až po povrchové technologie jako lakování, a kovoobrábění. Pěna je často způsobena složkami použitých surovin a pomocných materiálů nebo látkami, které byly požadovány jako pomocné materiály v předchozích krocích procesu.

 

Odpěňovače rovněž můžete znát pod anglickým ekvivalentem defoamer nebo německým Entschäumer, který v Kluthe používáme jako obchodní název, ale setkat se u nás můžete se všemi variantami. Tyto výrobky slouží k potlačení nežádoucího pěnění nebo odpařování stávající pěny, např. v odmašťovacích lázních, zpracovatelských emulzích nebo koagulaci barev v lakovnách. Lze je také rozlišovat na odvzdušňovače, povrchově aktivní odpěňovače a tenzidy.

Pro naše potřeby je rozdělíme dle způsobu užití na tyto základní:

Odpěňovače pro obráběcí kapaliny a emulze

Doporučujeme produkt Odpěňovač Entschäumer 225

Velmi efektní odpěňovač pro obráběcí kapaliny a emulze, zabraňuje tvoření pěny a vytěsňuje vzduch z obráběcího média. U některých druhů nastavení obrábění pomáhá dosáhnout ještě lepších výsledků nad již tak vysokým standardem našich obráběcích médií.  

Doporučujeme ředění s běžnou vodou v poměru 1:1 pro lepší rozmíchání v médiu. 

Odpěňovače pro eliminaci pěny v odpadní vodě a pro koagulaci

Zvýšená pěnivost při určitých typech procesního nastavení může ztěžovat celý proces zpracování odpadní vody, v takové situaci je žádoucí použít odpěňovač. 

Pro tuto aplikaci ještě rozlišujeme dle rozsahu působení. 

Entschäumer 119 - pro snížení pěnivosti na hladině v nádrži doporučujeme tento specializovaný produkt s vysokou účinností proti široké řadě povrchově aktivních pěnotvorných látek. 

Entschäumer 218 - je velmi efektivní v boji s pěnou v celém objemu vany s odpadní vodou. 218 je vodou ředitelný s nutností domíchávání. Produkt neobsahuje silikony.

Pro jednotlivé provozy je nezbytné namíchat ten správný koktejl produktů pro koagulaci, flokulaci a odpěnění. Jedině tak lze dosáhnout optimálního výkonu a ekonomického provozu. Právě s tímto Vám pomohou naši specialisté, poskytujeme službu každému provozu na míru.

Všechny odpěňovače dodáváme standardně v baleních: 25l kanystr, 200l sud a 1000 IBC kontejner. Případně kamion, pokud chcete :) 


Pokud máte zájem o bližší specifikaci produktů Kluthe, neváhejte nás oslovit dotazem u daného produktu nebo na kontaktních údajích.