Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Náš příspěvek životnímu prostředí

MYSLÍME NA ZÍTŘKY 


Chemische Werke Kluthe GmbH vlastní 5 600 ha lesa v provincii New Brunswick (Nový Brunšvik), v Kanadě. Díky profesionállnímu lesní managementu a zalesňování rostou stromu tak dlkouho, dokud nedosáhnou maxima kapacity absorbce CO2. Poté jsou zpracovány na řezivo, dřevotřísku, pelety, lepenku nebo papír, aby uvolnily místo novým sazenicím, které budou ukládat COv budoucnu. 

Na těchto 5 600 hektarech (= 56 000 000 m2, což je 56 km2) vytáhnneme každý rok z atmosféry 56 000 tun CO2. To jsou přibližné průměrné roční emise menšího neměckého města s 8 000 obyvateli. 

Les má obrovskou důležitost v ochraně klimatu hned ve dvou aspektech. Produkuje lokální, obnovitelné dřevo a ukládá vysoké množství uhlíku. S cílenou lesnickou správou podporujeme oba aspekty. Znovuzalesňujeme a přesazujeme. Je rovněž důležité volit takové druhy stromů, které jsou nejlépe adaptované na danou lokalitu, aby vznikaly zdravé, udržitelné a vícestupňové lesní kultury. Stromy různých druhů a různého stáří vytváří stabilitu.  

NÁŠ LES v NEW BRUNSWICKU, V KANADĚ. 

Lesy jsou dobré pro klima, pro životní prostředí i pro člověka. Kolem 30% souše naší planety je pokryto lesy. Lesy plní dvě podstatné funkce - na jedné straně jsou obrovskou zásobárnou uhlíku, na druhé kontrolují koloběh vody a počasí. 

V přírodě se nic neztratí - ani CO2. Díky fotosyntéze rostlin je oxid uhličitý vázán ve formě cukrů, dužiny, dřevní hmoty a další biomasy a znovu uvolněn do ovzduší, když rostlina dojde na konec svého životního cyklu. Aby to nebylo málo, nezanedbatelná část je dlouhodobě uložena v půdě. 

Skvělým příkladem účinku dřeva na ochranu klimatu, které může ovlivnit člověk, je stavební činnost. Dřevo, použité nastavbu obydlí, mostů či nábytku vytahuje CO2 z koloběhu na léta, desetiletí až staletí. 

Kanada patří mezi země s nejvyšším podílem zalesnění na Zemi. Přirozené prostředí zde nalézá až 8 hlavních lesních typů. Provincie Nový Brunšvik je zalesněn z celých 83 %. 

Kanadské lesnictví průběžně přebírá německou školu silvikultury, tedy pěstování lesa jako hlavní model, a to s jediným rozdílem - nejsou dovoleny monokultury. Uplatnění modelu si žádá velké investice do znovuzalesňování a rekultivace. Máme o naši planetu starost, a proto tyto investice podstupujeme s cílem udržitelně se starat o lesy v Kanadě, abychom doashovali maximální kapacity absorbce oxidu uhličitého z atmosféry.  

 

 


Rozloha: 5.600 hektarů (13 837 akrů)

Lokalita: New Brunswick; ohraničeno jezerem Mullin Stream a meandry Sevogle a Sunny Corner

CO2 kompenzace: 56 000 tun COročně

Certifikace: Verified Carbon Standard (VCS)

Více o regionu:

  • vysoká biodiverzita
  • lesní různorodost 

Lesnictví v Novém Brunšviku:

  • nejvyšší zalesnění ze všech kanadských provincií
  • 30% v soukromém vlastnictví
  • Cca 10 millionů m³ vytěženého dříví ročně
  • 53% - exportní kvóta - zbytek zůstává na kanadské půdě.
  • 24 000 pracovních míst v lesnictví

 

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA UDRŽITELNOST A UHLÍKOVÁ NEUTRALITA