Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Udržitelná lesní správa - cesta k uhlíkové neutralitě

Kluthe Sustainability Management Ltd. - dceřiná společnost Kluthe Group - se pečlivě stará o náš les v Novém Brunšviku v Kanadě, s prioritou na ekologickém, ekonomickém a sociálěn udržitelném a zodpovědnm lesním managementu. 

teaser-aufforsten-800-w_800x800

Naši zkušení lesníci kontrolují proměnu původního lesa na zdravou, druhově a stářím dřevin bohatou lesní kulturu. Oxid uhličitý je zde vázán silnou dřevní hmotou a kořenovým systémem. Les je certifikován dle standardů VCS (Verified Carbon Standard). Stromy stojí, dokud nedosáhnou maximální absorbční kapacity. Poté jsou těžbou a následnou výrobou proměněny na uchovatele CO2 v podobě zpracovaného materiálu, jako je řezivo, lepenka, pelety či papír. Uvolněné místo je ihned obsazování mladými sazenicemi. 

Posilováním odolnosti lesa dle zavedených lesnických metod také potlačuje rozličné jehličnaté monokultury, což přispívá k celkovému zdraví krajiny. 

Cílem celého procesu je proměna na permanentní les, a to dvojí cestou. První je ta schématická, se zaměřením na nestabilní porosty jedle balzámové, která, stejně jako smrk v Německu, není nadále považována za ekologicky/biologicky hodnotnou do budoucna. Jedním z klíčových faktorů kůrovcové kalamity u nás je právě smrková monokultura, vyskytující se na velkém území. Cílem proměny je kultivace smíšených listnato-jehličnatých lesů s vysokou biologickou stabilitou a vysokou hodnotou dřevní hmoty. 

Záměr proměny současných lesů dle konceptů udržitelné lesní správy nám dle našich odhadů zabere přes 30 let.

EKOLOGICKY UDRŽITELNÝ

 • Lokálně adaptované, klimaticky stabilní a udržitelné lesní mixy 
 • Dřevo je těženo pouze pokud je nutné uvolnit prostor mladých sazenicím.
 • Půdu chráníme propracovanou sítí cest a těžebními technikou šetrnou k lesní půdě. 
 • Mýcení je zakázáno. Nahrazuje jej proces přirzené regenerace obohacením sazenicemi 
 • Absolutní absence pesticidů.
 • Podpora biodiverzity tvorbou útočišť pro zvěř a rostlinstvo 

EKONOMICKY UDRŽITELNÝ

 • Nahrazování krátce žijících, ekonomicky méně hodnotných dřevin ve prospěch opaku
 • Konzervace a přiměřené posilování lesních zdrojů a ochrana jejich příspěvku ke globálnímu koloběhu uhlíku

SOCIÁLNĚ UDRŽITELNÝ

 • Přísné dodržování ochrany a bezpečnosti práce v lese
 • Zkušený a odborný tým expertů
 • Pravidelně přezkušovaní a trénovaní zaměstnanci 
 • Pravidelná nabídka pracovních míst v lokalitě

 

O daném tématu se zmiňuje i ředitel společnosti Martin Kluthe v tomto rozhovoru

 

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA UDRŽITELNOST A UHLÍKOVÁ NEUTRALITA.