Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Produktové portfolio

Historii jsme si stručně prošli, ale rozhodující je současnost a budoucnost, a ta je reprezentována produkty společnosti. Produkty se dělí podle segmentů, jimž se skupina Kluthe věnuje. Za každým segmentem stojí silný výzkum a vývoj. V našem portfoliu tak naleznete: 

 

Základní suroviny

Mezi tyto řadíme například MEK - Methylethylketon, IPA - Isopropylalkohol, n-Butanol, Butylacetát nebo Butyl Glykol. Tyto suroviny jsou základními produkty s využitím v celém výrobním i nevýrobním procesu, zejména pro účely mytí a čištění (rozpouštědla) v průmyslových lakovnách a plastikářském průmyslu, ku proplachu vodou ředitelných i solventních lakových systémů, dále pro účely rozpouštění polárních sloučenin.

 

Samozřejmě máme k dispozici i elementární sloučeniny, jako kyselinu chlorovodíkovou a hydroxid sodný pro kontrolu lázní pomocí titrace a základní indikační potřeby jako papírky pro měření tvrdosti vody či pH a jiné příslušenství. Zajistíme celý produktový řetězec, od A do Z. Obrovskou skupinou jsou prostředky pro čištění a odmaštění pro všechny myslitelné segmenty s největším zastoupení v automotive a lakýrnictví. Umíme čištění a separaci asfaltových směsí, čištění olejů a tuků, máme prostředky na latex a pryskyřici, podlahové prostředky pro všechny stupně znečištění, alkalické čističe od potravin s patřičnými certifikacemi, čističe ocelových dílů s pasivačními účinky, gelové odstraňovače graffiti Controx, doplněné regeneračním prostředkem. Samostatnou kategorií jsou konzervační oleje a modifikované alkoholy do uzavřených mycích systémů. Jsme hrdí na naše krycí vazelíny na bázi minerálního oleje, určené pro stříkací kabiny a pece, i ochranné svařovací roztoky Custos. V této řadě naleznete i vodou ředitelné emulzní krycí prostředky, konzervační oleje, emulzní antikorozní prostředky - pasivátory. 

 

Mezi premianty patří řada Nikutex, v níž naleznete čističe pro 3D tisk, odlakovače, proplachy pro vodou ředitelné barvy i barvy solventní, tedy na bázi rozpouštědel. Naleznete zde i speciálky jako například proplach pro dvousložkové polyuretanové barvy. Další proplachová činidla pro systémy na solventní bázi naleznete v legendární řadě Haku. Pod názvem Hakutex se skrývá nehořlavý čistič nové generace pro barvy, oleje, vazelíny, polyuretan a další materiály.Ochrana proti korozi je naše doména. Nabízíme pasivační a konzervační prostředky ředitelné vodou nebo na bázi transparentního voskového filmu. Nabídka je určena pro ocel i všechny ostatní druhy materiálů. K dispozici máme emulzní olejový antikorozní prostředek, ředitelný vodou, který čistí a konzervuje v jednom kroku, i vytěsňovače vody.Sekce produktů pro obrábění zahrnuje řadu Hakuform - hydraulický olej v různých stupních viskozity, obráběcí emulze pro ocel, hliník i šedou litinu, prémiový obráběcí olej speciálně vyvinutý pro broušení, olej pro ztrátové mazání kluzných vedení či převodový olej. Naší hvězdou je unikátní Hakufluid - modelová řada obráběcích roztoků, s jejichž pomocí můžete efektivně a ekonomicky obrábět ocel,litinu, hliník, kovy barevné i tvrdokovy. Tyto produkty dokáží plně nahradit emulzi i olej. Pro přechod z Hakuform na Hakufluid nabízíme speciální systémový čistič Systemreiniger - vždy myslíme na vše. Velikou stálicí naší nabídky je odpěňovač pro emulze a obráběcí kapaliny EntschäumerJednou ze specialit je i Kluthe AirSpray System pro plnění vícenásobně použitelných sprejů jakýmkoliv produktem a stlačeným vzduchem. Tento systém přináší úsporu snížením nákladů na vstupu i množství odpadu. Dopravíme a zapojíme. V řadě Hakucare 360 naleznete dočasné ochranné laky na bázi rozpouštědel i ředitelnosti vodou Isoflex, Isogol - krycí emulzní prostředek ředitelný vodou pro nesmáčené povrchy a krycí vazelína na bázi minerálního oleje bez silikonu Custos. 

 

Skupina Kluthe si vždy zakládala na širokém záběru sortimentu, ale vždy i s vědomím, že vysoká kvalita a kvalitní složení musejí být zachovány na vyšší úrovni než u speciálek. Jsme přesvědčeni, že toto zadání plníme beze zbytku. Poptejte nás a přesvědčte se sami.